Andréns Plats

Januari 2013

 

Nordsvets utför ombyggnationer i befintlig lagerlokal i Arendal. Smide till nya mellanväggar, nytt bjälklag för fläktrum samt nytt kontor kommer att byggas. Projektet kräver totalt ca 14 ton stål. Beställare är Granova bygg.