Ekens centrum

September 2012

 

Ekens centrum skall rivas och och byggas upp på nytt. Vi har fått den stora äran att bygga den nya stålstommen samt takstolar till den 5000 m2 stora byggnaden. Etapp 1 påbörjas i september och väntas vara färdigt runt jul. 190 ton stål beräknas gå åt till projektet.

 

Beställare Fastec.